Instruktioner inför tryck

Här hittar du RisooPrints egna instruktionsfilmer för dig som vill lära dig mera om risografi och hur du själv kan göra separationer och förbereder för tryck.

Alla filmer är gjorda av och med Lukas Engqvist, Adobe Educational Leader och lärare i Adobes programvaror, färghantering och prepress vid YH Brobygrafiska.

Önskar du mer information eller fortbildning, kontakta oss på info@risooprint.se.

Om du vill buntbeställa eller vid annan beställning lämna färdiga separationer så ska dina pdf-filer i Acrobat se ut som på bilderna ovan. En comp-PDF som visar det förväntade tryckresultatet. Det är viktigt att CMYK-färgerna är avbokade och bara dekorfärgerna syns. Dina separationer i gråskala kan alla finnas med som separata sidor i en och samma PDF-fil. Namnge PDF-filerna så här: projektnamn_Comp.pdf och projektnamn_Sep.pdf.

Instruktionsfilmer

Läsa in färgrutor i Adobe Photoshop

Läsa in färgrutor i Adobe Illustrator

Läsa in färgrutor i Adobe InDesign

Färglägga en teckning i Photoshop

Fotografi till dekorfärger i Photoshop

Kontroll och Separationer

Säkerställa en Layout för RISO i InDesign